Elektrozařízení pro fotovoltaiku

Dodáváme veškerý materiál ve shodě s projektovou dokumentací. Zajistíme také odborně proškolené techniky a revizní inspektory. Provádíme vypracování projektové, technické i dotační dokumentace.

Chytrá řešení

Snažíme se v rámci realizace aplikovat postupy, které neomezí uživatele při budoucím rozšiřování nebo změnách jeho FVE.

Lokální dodavatelé

Nakupujeme materiál od lokálních výrobců všude tam, kde je to možné s ohledem na zajištění optimální kvality a dostupnosti.

Při realizacích se často setkáváme s faktem, že nelze použít standardně dodávané zařízení. Jsme schopni připravit řešení na míru buď úpravou dostupného materiálu nebo zadáním konkrétního parametru výrobku vůči našim dodavatelům.

V oboru zajištění dodávek materiálu máme dlouhodobé a bohaté zkušenosti nejen po celé EU, ale také například v Číně, kde jsme schopni zajistit kompletní proces výroby, testování, auditu i transportu.