Dotace pro rodinné domy, firmy i velké FVE projekty

Fotovoltaická energie se stává stále populárnějším způsobem výroby elektřiny, protože je ekologicky šetrná a může snížit energetickou závislost na fosilních palivech. Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje rozhodnutí investovat do fotovoltaické energie, je finanční náklad na pořízení a instalaci solárních panelů a příslušenství. Naštěstí existují různé formy dotací a podpor od vládních a nevládních organizací, které mohou snížit tyto náklady a usnadnit čerpání finančních prostředků pro fotovoltaické projekty. V tomto článku vám představíme nabídku pomoci s čerpáním dotací pro fotovoltaiku, abyste mohli maximálně využít potenciál sluneční energie.

Dotace na fotovoltaiku jsou dostupné na různých úrovních – národní, regionální a místní. Jednotlivé země, regiony a obce mohou mít vlastní programy podpory, které se liší svými podmínkami a pravidly. Nabídka pomoci s čerpáním dotací pro fotovoltaiku může zahrnovat širokou škálu služeb, které vám mohou usnadnit proces získávání finančních prostředků na fotovoltaický projekt. Zde je několik hlavních oblastí, ve kterých vám naše společnost může být nápomocná:

Informace a poradenství: Proces získávání dotací pro fotovoltaiku může být složitý a náročný. Nabídka pomoci může zahrnovat poskytování aktuálních informací o dostupných dotacích, pravidlech, termínech a postupech pro jejich čerpání. Můžeme vám poskytnout poradenství ohledně vhodnosti vašeho projektu pro dotace, pomoci s přípravou žádosti o dotaci a s následnou komunikací s dotující organizací.

S dotací se fotovoltaika rozhodně vyplatí
S dotací se fotovoltaika rozhodně vyplatí

Finanční plánování: Nabídka pomoci může zahrnovat také finanční plánování pro váš fotovoltaický projekt. To zahrnuje analýzu nákladů a přínosů fotovoltaického systému, výpočet očekávaných úspor na energetických nákladech, posouzení dostupných dotací a financování, vypracování optimálního finančního plánu pro váš projekt. Pomoc s finančním plánováním může zahrnovat také poradenství ohledně daňových úlev a dalších finančních výhod spojených s fotovoltaickou energií.

Dokumentace a administrativa: Získání dotace pro fotovoltaiku vyžaduje řadu dokumentů a administrativních postupů. Nabídka pomoci může obsahovat podporu při sběru potřebných dokumentů, vyplňování formulářů a dalších administrativních činnostech spojených s čerpáním dotace. Tím může být snížena administrativní zátěž spojená s procesem získávání finanční podpory.

Kontrola a monitorování: Po získání dotace může nabídka pomoci obsahovat také kontrolu a monitorování dodržování podmínek, které jsou s dotací spojené. To znamená například pravidelnou kontrolu a dokumentaci výkonu fotovoltaického systému, aby se zajistilo, že splňuje podmínky dotace a že je finanční podpora využívána správným způsobem.

FVE se má pravidelně kontrolovat, jinak může nárok na dotaci zaniknout.
FVE se má pravidelně kontrolovat jinak může nárok na dotaci zaniknout

Další služby: Nabídka pomoci s čerpáním dotací pro fotovoltaiku může také obsahovat další služby, které mohou být pro váš projekt užitečné. Jedná se o technickou konzultaci, návrh optimálního fotovoltaického systému, podporu při výběru dodavatelů a instalatérů, případně další služby, které vám mohou usnadnit celý proces výstavby a provozu fotovoltaického systému.

Celkově lze říci, že nabídka pomoci s čerpáním dotací pro fotovoltaiku může být velmi užitečná pro ty, kteří chtějí využít finanční podpory pro svůj fotovoltaický projekt. Může vám poskytnout komplexní služby, které vám usnadní celý proces získávání dotace, od informací a poradenství přes finanční plánování a administrativní podporu až po kontrolu a monitorování splnění podmínek dotace. Tím můžete maximalizovat své šance na úspěšné čerpání dotace a efektivně využít potenciál sluneční energie pro svůj fotovoltaický projekt.

Zelená úsporám

S námi dosáhnete na dotaci až 245 000,-Kč. Naši konkurenti nabízí obvvykle dotaci o několik desítek tisíc korun nižší.

Nejen fotovoltaika

Zařídíme pro vás dotace nejep pro FVE projekty, ale také pro nový kotel, tepelné čerpadlo nebo větrnou elektrárnu.

O běžnou dotaci pro FVE na rodinném domu žádáme již po uzavření smlouvy, v případě potřeby ještě před započetím projektu. Díky ucelené a jednotné agendě nemáme problém s revizemi a naše žádosti se rychle dostávají ke schválení.Peníze na účtu tak očekávejte v horizontu dvou až tří měsíců po dokončení projektu. Pravidelně se účastníme školení krajských středisek, která dotace vyřizují a umíme tak pružně reagovat na případné regionální změny a odlišnosti.

Pro každou dotaci je třeba zajistit, aby projekt po stanovenou dobu existoval a fungoval tak, jak je uvedeno v dotační žádosti. Nabízíme proto kompletní starost o údržbu a monitoring vaší fotovoltaické elektrárny, a to i zákazníkům, kterým projekt realizovala jiná firma.

Nevadí. Zajistíme vám financování z vlastních nebo bankovních zdrojů. Umíme se nabídnout podmínky šité na míru. Jistě se domluvíme. Vaši energii můžeme také vykupovat a hradit tak úvěrové financování vašeho projektu.